хронотоп

Начин живота у великој мери зависи од простора и времена.

„Простор [грч. τόπος] и време [грч. χρόνος] су одређени параметри постојања света и темељне форме људског искуства. […] Време и простор су објективни, њихова својства су независна од материје која их испуњава. […] Понекад не увиђамо да време  простор не постоје само објективно него их људи схватају и доживљавају субјективно […] Проучавање концептуалног и чулног „инвентара“ културе омогућило би да се најбоље схвати њена суштина па, према томе, и да се разјасне они услови у којима се одвијало формирање човекове личности у овом или оном историјском периоду.

[…]

Савремене категорије простора и времена имају врло мало заједничког са простором и временом  које су опажали и доживљавали људи у другим историјским периодима. […] Отуда сасвим реална опасност да се људима тог доба припишу мотиви који им нису били својствени и да се погрешно протумаче стимуланси који су их покретали и у практичном и у теоријском животу.“

Арон Гуревич, Категорије средњовековне културе, Нови Сад, 47-49.

Advertisements